Gramercy Tall Black Hammered Vase

849179039745

Gramercy Tall Black Hammered Vase