Skinny Lattice Pattern Vase

770408

Skinny Lattice Pattern Vase